Pastva folklóru s čarovným relaxom. Zažite to už dnes!

Pastva folklóru s čarovným relaxom. Zažite to už dnes!
16. júna 2017 BAJAN Wordpress

Krajina spod hrdých tatranských štítov sa nemusí pýšiť len nadčasovou scenériou. Okulahodiacimi časťami totiž oplýva skoro každá krajina na zemeguli. To sa už ale nedá tvrdiť o zvykoch, krojoch, hudbe, tancoch, nárečí či iných tradíciách. Najviac hrdí by sme teda mali byť na náš folklór!

Nielen srdce Európy, ale aj srdce folklóru

Odskočme si dnes trochu od prírodných krás, ktorých v Tatrách síce nie je málo, no vieme o nich pomerne dosť. Slovensko totiž nie je len o stromoch, hradoch, historických námestiach či deravých cestách. Každá oblasť, mesto, región, dedina, obec vždy mala, má a verme, že ešte dlho bude mať svoj vlastný charakter, vlastné zvyky, obyčaje. Takým pestrým folklórom sa nemôže pochváliť azda nik.

To, čo ľud vie!

Výraz folklór vznikol spojením anglických slov folk (ľud, národ) a lore (vedomosti, znalosti). Charakter krajiny, spôsob obživy, vzdialenosť od miest, zvyklosti rodov, osád, sťahovanie, požiadavky panstva. V neposlednom rade aj prejav výrazne nadaných jedincov, umelcov, tvorcov z ľudu. V minulých storočiach, keď sa väčšina ľudových tancov vytvárala, žila podstatná časť národa na vidieku. Preto sa aj folklór spája prevažne s vidieckym obyvateľstvom, teda s roľníkmi, pastiermi, drevorubačmi aj baníkmi. Nemožno tak poprieť, že tvrdá práca s folklórom úzko súvisí. Ruský básnik a revolucionár Maxim Gorkij sám tvrdil, že účelom folklóru je zvýšiť produktivitu práce. V dnešnej dobe ale tomu tak už nie je!

Tradičná radosť pre všetkých

Dnes je folklór skôr záľuba súvisiaca s prácou, odreagovanie sa, zaspomínanie si na tradície, úcta k rodičom či zábava plná farieb. No a aby každý jeden Slováčisko, či už to z betónovej Petržalky, Banskej Bystrice alebo Košíc, mal tú možnosť pocítiť pravú hrdosť na vlastnej koži, sú organizované folklórne slávnosti. Najväčšie festivaly sa u nás už tradične organizujú vo Východnej, Myjave a Detve. Ostatné festivaly majú skôr regionálny charakter, avšak často svojou kvalitou nezaostávajú za tými najväčšími. No a také presne bývajú aj Zamagurské folklórne slávnosti. 

Spojenie Zamagurskej zábavy s Belianskym oddychom

Prehliadka ľudového spevu, tanca, hier a zvykov Zamaguria v kúzelnej scenérii Pienin. Okrem domácich účinkujúcich tu zvyknú vystupovať aj poľskí tanečníci, speváci a muzikanti, ktorí sú si so slovenskými Goralmi kultúrne i jazykovo veľmi príbuzní. Úspešnosť podujatia ovplyvňuje i turistická obľuba tohto rázovitého kraja s nevšednou atrakciou, pltníkmi, ktorí prevážajú návštevníkov po spenených vlnách Dunajca.

A čo je na tom najlepšie? Že trojdňový program začína práve dnes! Ak teda nemáte na tento víkend ešte žiaden plán, nechajte prácu prácou, vykašlite sa na problémy a príďte do Červeného Kláštora. Práve preto, že mnohým sa na Slovensku nežije ľahko či blažene, je Zamagurský festival tým pravým orechovým. No a keď to so zábavou preženiete, pričom nebude sa vám chcieť vracať domov, tatranský personál vás veľmi rád ubytuje v našom Penzióne Kamzík. Tu na vás už čaká komfortný, rodinný resort obklopený nadčasovou scenériou Belianskych Tatier. Kombináciou tradičnej kultúry s okúzľujúcim oddychom tak máte aj vy jedinečnú možnosť si vychutnať naozaj zážitkový víkend.

zdroj: folklor.sk, slovakia.travel, sk.wikipedia.org
foto: Milouš Cháb, Jozef Pitoňák

0 Comments

Leave a reply