Pre ochranu vody môže pomôcť ktokoľvek. Treba len chcieť

Pre ochranu vody môže pomôcť ktokoľvek. Treba len chcieť
14. marca 2019 BAJAN Wordpress

Voda je život, bez nej sme stratení. Nie všetci sa s ňou môžu olievať. V čase, kedy je prístup k modrému zlatu čoraz problematickejší, je o to dôležitejšie venovať pozornosť ochrane povrchových a podzemných vôd či vodných ekosystémov.

Oceán či rieka, stále je to voda

Po celom svete sa momentálne riešia znečistené oceány plastovým odpadom, ktoré má dosah na zdravie vodných živočíchov. Vedci v súvislosti so znečistením oceánov okrem toho vyslovujú znepokojenie o zdravie ľudí. Svetový oceán produkuje väčšinu kyslíka, ktorý ľudia dýchajú, poskytuje im potravu, reguluje klímu, čistí vodu, je potenciálnou lekárňou, umelcom ponúka bezhraničnú inšpiráciu. Človek si ho však mýli so smetiskom, decimuje rybie populácie, ničí rozhodujúce a nenahraditeľné biotopy, narúša základné reprodukčné kapacity oceánu.

A i keď pod Tatrami žiadne more nemáme, neznamená, že k znečisťovaniu vôd neprispievame. Ba práve naopak. Máme množstvo riek, ktoré patria k najdôležitejším činiteľom mnohých procesov na zemskom povrchu. Rieky ale neplačú a nekričia. Z ich brehov sa neozývajú nástojčivé apely a ani povzdychy. Iba pomaly zomierajú predierajúc sa krajinou zmordovanou pokrokom. Státisíce rokov sa prehrýzajú súvrstviami hornín, tu uberajú – tam ukladajú, na ceste pohlcujú menších súputníkov a smerujú k moriam a oceánom. Žiaľ, vďaka nám sa k tým moriam musia naozaj predierať.

Potoky, vodopády, plesá

Bohaté rozvetvenie vodných tokov sa ale nenachádza len pod Tatrami, ale priamo v horských oblastiach Tatier. Práve voda mala vo všetkých skupenstvách značný význam pri formovaní Tatier, pričom aj dnes výrazne ovplyvňuje ich vzhľad. Takmer v každej doline sa nachádzajú jazerá, časté sú tiež vodopády, šumiace potoky, ktoré zvyšujú čaro týchto vysokohorských zákutí. Okrem toho v pýche Slovenska nájdete 120 plies. V pohorí dokonca vyviera aj niekoľko minerálnych prameňov.

Každý jeden z nás, kto príde do Tatier, veľmi rád sleduje tečúce potôčiky či okúzľujúce vodopády. Bez nich by Tatry Tatrami neboli. Alebo si to bez spenených vôd viete predstaviť? Aj u nás v Belianskych Tatrách radi sledujeme potoky Čierna voda, Čierny potok či Javorinka, ktoré sú prítokmi významných riek. Nie je však všetko zlato, čo sa blyští, pričom za nedokonalosti môžeme predovšetkým my, ľudia. Pomôžme tak svojou troškou k ochrane dôležitých vodných súčastí našej zemi.

Nielen dnes, ale počas celého roka

Práve dnes si pripomíname Medzinárodný deň akcií za rieky, známy aj pod pôvodným názvom Medzinárodný deň akcií proti priehradám a za rieky, vodu a život. Deň vyhlásili za významný v marci 1997 na prvej Medzinárodnej konferencii ľudí postihnutých budovaním priehrad, ktorá sa konala v Curitibe, hlavnom meste federálneho štátu Paraná v Brazílii.

Medzi ciele Medzinárodného dňa akcií za rieky patrí aj vyzdvihnutie významu riek v cykle života, upriamenie pozornosti verejnosti na nevyhnutnosť ich ochrany a v neposlednom rade medzi ciele patria i protesty proti ničeniu a znečisťovaniu riek. Pri príležitosti 14. marca sa vo svete konajú mnohé akcie zamerané na ochranu riek, na vysvetľovanie ich užitočnosti a na dosah aktivít spojených s riekami a vodnými tokmi.

Ľudia si v ostatných rokoch všímajú nárast devastácie riek a ich celých povodí. Devastáciu pokladajú za súčasť “globálnej krízy konania človeka”. Rieky a ich povodia ohrozujú najmä vysušovanie, výrub lesov, odvodňovanie, vytváranie kanalizácií a toľko omieľané znečisťovanie. Skúsme tak aj my devastovať naše bohatstvo čo najmenej.

Zdroj: pado.blog.sme.sk, enviroportal.sk, nasavoda.sk, netky.sk, slovakregion.sk
Foto: istockphoto.com