Na advent nielen spomínať, ale aj žiť!

Na advent nielen spomínať, ale aj žiť!
14. decembra 2017 BAJAN Wordpress

Prvý plamienok na adventnom venci oznamuje začiatok nového liturgického roka a tiež čakanie na Vianoce. Keď sú rozhorené všetky štyri, je blízko Štedrý večer! Tento rok bude ešte bližšie, keďže pri pálení poslednej sviece je už aj zároveň Štedrý deň. Advent je opradený bohatou históriou, pričom aj Ždiar má čo o týchto štyroch týždňoch pred Vianocami čo povedať.

Prvé zmienky v Španielsku

Advent pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. História tohto obdobia sa datuje od 4. storočia, kedy sa z kresťanského východu začal do Galie a Španielska šíriť nový zvyk prípravy na príchod Krista. Vtedy bol ešte počet adventných nedieľ rôzny, niekde dokonca od dvoch do šiestich. Až pápež Gregor Veľký stanovil adventný čas na 4 týždne. Hoci sa adventná predvianočná príprava spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440-461), najviac sa v Európe začala rozširovať za vlády Karola Veľkého. No a keďže sa dnes z adventu stalo obdobie nákupného šialenstva, je vhodné si počas dlhých večerí aspoň spomenúť na nedávnu minulosť tradičnej adventnej ľudovej kultúry.

Skromné, no na nezaplatenie

Aj v obklopení Belianskych Tatier žili v minulosti gorali adventným obdobím naplno, pričom bez ne/tradičných zvyklostí sa taktiež neobišli. Katarína u goralov bola posledným dňom, kedy sa mohli konať zábavy. Po nej už nastalo adventné obdobie. Dodnes sa v tejto súvislosti hovorí, že „Katarína zapiera hudbu.“ Mládež sa spoločne stretávala predovšetkým na priadkach, kde za dievčatami prichádzali spievajúci mládenci, sprevádzaní najčastejšie hrou na harmoniku. V spomínané dni dievčatá takmer nepriadli, ale plné očakávania sa pripravovali na magické úkony.

Je potrebné sa tiež zmieniť o najslávnejšom svätcovi, teda sv. Mikulášovi. 6. december nadobudol na význame u goralov až v povojnovom období. Dovtedy, ako spomínajú starí ľudia, nosil deťom do vyčistených topánok, ak ich mali, len veľmi skromné dary – kúsok cukru, jabĺčko alebo prútik. Ako hovoria starí ľudia: „Mikuláš v sprievode čerta a anjela začal chodiť až v období, keď si už bolo čo obliecť.“

Goral vždy vedel aké bude počasie

Gazdovia zvykli počas 12 dní, teda od Lucie do Štedrého dňa, zapisovať aké bolo počasie. Potom podľa jednotlivých dní, ktoré predstavovali konkrétne mesiace v nastávajúcom roku, predpovedali aké bude v ktorom mesiaci počasie. Niekde tento spôsob predpovede dokonca sledujú dodnes. Počasie predpovedali aj podľa snehovej gule, ktorú počas týchto dvanástich dní prinášali do domu a pozorovali, ako rýchlo sa roztopí. Ak sa roztopila rýchlo, predpovedali mesiac teplejší, ak pomalšie, chladnejší.

Počas adventu chodievali gorali včas ráno na roráty – ranné sväté omše. Aj keď sa z lokalít, kde nemali postavený kostol, kedy sa ľudia museli v mrazivom ráne brodiť snehom, radi spomínajú na tieto už zašlé časy. V predvianočnom období sa zvyklo obchádzať deväť domov so sochou Panny Márie počas deviatich dní. Je to cirkevne schválená modlitebná pobožnosť, známa z medzivojnového obdobia ako „Deviatnik k Panne Márii.“ Predstavuje určený dialóg medzi prichádzajúcimi a domácimi, ktorý spresňuje zámer obradu a samotné modlitby a piesne, obsahovo viazané k adventu. Tento zvyk sa zachoval dodnes!

Tradičný advent aj v resorte Kamzík

Približne týždeň pred Vianocami roznášali menší chlapci po domoch oblátky, ktoré v minulosti piekol rektor, teda učiteľ. Domáci mu za oblátky poslali peniaze a chlapcom dali tiež nejakú malú odmenu.

Počas adventu sa však nekonali žiadne veselice ani svadby. Predvianočné obdobie sa spájalo s množstvom príkazov, zákazov, pravidiel správania a magických úkonov. Ticho a pokoj vyhrávalo nad hurhajom a výkrikmi. Tieto mali zaistiť v budúcom roku bohatstvo, blahobyt a zdravie gazdu a jeho rodiny, a zároveň odvrátiť nešťastie od hospodárstva. Podobný charakter mal aj Štedrý deň, ktorý sa tiež niesol v znamení mnohých zvykov aj povier.

Štedrým dňom ale adventné obdobie končí, tak ako končí aj tento článok. Pevne veríme, že ste prostredníctvom neho aspoň myšlienkami zablúdili do obdobia našich starých či prastarých rodičov. Prajeme ešte príjemné, no hlavne tradičné prežitie adventného obdobia.

Zdroj: M. Jagnešáková – Gorali na Orave, nanicmama.sme.sk
Foto: Jaroslav Zwrtoolka Pitonak