Kamzík nie je iba symbolom Tatier, ale aj nás samotných!

Kamzík nie je iba symbolom Tatier, ale aj nás samotných!
30. July 2017 BAJAN Wordpress

Nespočetne veľa krásnych výhľadov, túlanie sa po turistických chodníkoch či dokonca ubytovanie s wellnessom. To všetko môžete zažiť vo Vysokých Tatrách. Avšak naraziť tam môžete ešte na jednu vec. A predsa sa nejedná o vec. Reč je o kamzíkoch, pre ktoré nie je charakteristické len to, že dokážu prežiť v ťažkých podmienkach. Ich poslanie má omnoho hlbší zmysel.

V Tatrách jedine božská zverina

Pýchu Slovenska, teda Tatry, obývajú rôzne typy zvierat. Medzi najznámejšie patrí Svišť vrchovský, ktorého útočiskom a zároveň domovom sú Vysoké, Nízke, Západné, ale aj Belianske Tatry.


Nielen v lesoch možno vidieť typickú zver, ale aj nad nimi. Oblakom totiž panuje Orol skalný, ktorý je odjakživa symbolom šikovnosti a božstva. Už prastarí indiáni v západných krajinách by vám o nich vedeli rozprávať. Prečo sa asi tak vždy zdobili práve orlím perím? To je už ale iný príbeh. Prejdime teraz k tomu najvýraznejšiemu zvieraťu Tatier, ktorým je jednoznačne Kamzík.

Kráľ hôr

Kto si zaslúži takýto prívlastok, keď nie zviera výnimočné svojou horolezeckou obratnosťou? Iba kamzík oplýva takou smelosťou skákať zo skaly na skalu. O jeho nenáročnosti na prežitie pre nedostatok potravy v najťažšom období cez rok ani nehovoriac. Aj samotný Charles Darwin napísal, že v prírode neprežíva najsilnejšie alebo najinteligentnejšie zviera, ale to, ktoré sa dokáže prispôsobiť nečakaným zmenám. No a práve kamzík sa v priebehu mnohých tisícok rokov dokázal najlepšie prispôsobovať stále sa meniacim klimatickým podmienkam.

Pôvodom z Belianskych Tatier!

Paleontológovia zistili, že pred 8 – 12 miliónmi rokmi žila v Číne vyhynuté antilopa Pachygazela Granger. Bola najvzdialenejším predkom kamzičieho rodu. O nejaký milión rokov neskôr sa vplyvom zmien klímy postupne rozšírili vývojovo mladší predkovia kamzíkov z Ázie do horských oblastí Európy.

U nás sú známe nálezy kostrových pozostatkov z rôznych lokalít. Napríklad v Belianskych Tatrách bol nájdený fragment kamzičej lebky na Muráni z doby pred 10 000 rokmi, fosílie zas na Muránskej planine. Posledné nálezy sú známe z Demänovskej ľadovej jaskyne (z doby pred 5800 rokmi) a z Chočských vrchov (z doby pred 4700 rokmi).

U nás žije ešte stále vyše 1000 kamzíkov

I keď sa v dnešnej dobe počet kamzíkov neustále zmenšuje, u nás sa im aj naďalej pomerne darí. Výsledky tohtoročného spočítavania kamzíkov, ktoré pravidelne vykonávajú Štátne lesy TANAP-u v spolupráci so Správou TANAP-uSprávou PIENAp-u, sú už aj pre tento rok známe. Opäť sa potvrdilo, že najväčšie čriedy kamzíkov sa preháňajú po Belianskych Tatrách!

Ochranou kamzíkov chránime aj nás

I keď kamzík žije vysoko v horách a stále pre nás v mnohých smeroch zostáva tajomným živočíchom, charakterom a povahou sa podobá práve nám, ľuďom. Presnejšie goralom, ľuďom zoceleným v tých najdrsnejších podmienkach. Fyzická sila je ozdobou nejedného typického gorala, horala či vrchára. Na horách boli vrchári vystavení vrtochom horského počasia, bojovali so skalnatou pôdou, pásli stáda na vyprahnutej tráve v chladnom prostredí. I preto sú gorali doteraz prezentovaní ako zdatní, obratní, rýchli či húževnatí horskí muži. Presne tak ako kamzíky!

Na Slovensku preto neexistuje zviera, ktoré by pravých goralov symbolizovalo viac. No a keďže zrejme všetci vzhliadame k sile a odolnosti húževnatých goralov, kamzík symbolizuje aj nás! Navštívte Penzión Kamzík a možno aj vy nadobudnete energiu či vitalitu hodnú kamzičej sily.

Avšak pozor! Aj kamzík potrebuje k životu, tak ako človek, ničím nerušenú slobodu a voľnosť. Len človek môže pre jeho záchranu urobiť najviac a príroda mu k tomu potom dopomôže. Nebuďme preto ľahostajní. Bude záležať len na nás, či kamzík, vzácna a jedinečná perla Tatier, zostane zachovaná aj pre budúce generácie.

zdroj: myslivost.cz, poprad.dnes24.sk, goraltradicna.sk, 

0 Comments

Leave a reply